Facebook logo

Wetstein Pfister, G.L. de

De Wetstein Pfister en zijn vrouwGeorge Lodewijk (G.L.) de Wetstein Pfister was vanaf 15 juli 1929 tot november 1938 de vierde eigenaar van Huize Okkenbroek (Okkenbroek 56/79). George Lodewijk is geboren op 27 juni 1867 in Haarlem, Evangelisch Luthers. Hij trouwde op 26 maart 1913 te Warmond met Maria Elisabeth Vuurberg, geboren op 7 augustus 1878 te Nieuwer Amstel. Het echtpaar kwam vanuit Brussel naar Okkenbroek. Bij de geboorteakte van De Wetstein Pfister staat in de kantlijn een belangrijk gegeven: De Wetstein werd in 1868 vóór de bestaande naam Pfister gevoegd.

Geboorteakte van George Lodewijk, zoon van Willem Cornelis Pfister en Anna Louise Henriette Wurfbain. Geboren op 27 juni 1867 aan de Jansweg, wijk 6, no. 457 in de gemeente Haarlem. Aangifte op 29 juni 1867. Bijschrift in de kantlijn:
Bij Koninklijk besluit van den negenden December achttienhonderd acht en zestig ingeschreven in de loopende registers van den Burgerlijken Stand der gemeenten Doesburg en Tiel, is aan Jan Jacob Pfister en zijn wettige nakomelingen en bijgevolg ook aan den in nevens gemelden zoon genaamd Willem Cornelis Pfister vergunning verleend bij zijn geslachtsnaam dien van de Wetstein te voegen en zich voortaan zullen kunnen en mogen noemen en teekenen ‘de Wetstein Pfister’ . 
De Griffier bij de Arrondissements Regtbank te Haarlem,
D.J. Schrerer

Een artikel uit het Deventer Dagblad meldt dat in 1931 de School- en Volksfeesten in de tuin van Huize Okkenbroek bij De Wetstein Pfister werden gehouden. Op 10 februari 1932 wordt De Wetstein Pfister tijdens de oprichtingsvergadering van Gemeenschappelijk Belang Okkenbroek en Omgeving in het vijfkoppige bestuur gekozen. In 1936 staat de naam van De Wetstein Pfister, als één van de mannen van het eerste uur van wat tegenwoordig Plaatselijke Belang Okkenbroek en omgeving is, in brieven van de gemeente Raalte en Diepenveen. Onderwerp is de verharding van de weg van Okkenbroek naar Espelo. “Bij dezen deelen wij U beleefd mede, dat het in deze gemeente (Raalte) gelegen gedeelte van den in margine vermelden weg, na verbetering en verharding met klinkers; op 20 juni j.l. officieel voor het verkeer opengesteld, op denzelfden datum door het Bestuur deze gemeente in beheer en onderhoud werd overgenomen.” Was getekend 30 juni 1936 B&W van Raalte. De brief is gericht aan bewoner van Huize Okkenbroek, de heer G.L. de Wetstein Pfister in zijn rol als voorzitter van Plaatselijk Belang “Okkenbroek”. Ruim veertien dagen later ontvangt De Wetstein Pfister als secretaris der vereniging “Gemeenschappelijk Belang van Okkenbroek en Omgeving” een brief van B&W van Diepenveen. De gemeente laat daarin weten dat ten name van J. van Santen te Heeten (gemeente Raalte) een bedrag van fl. 900,00 beschikbaar wordt gesteld als bijdrage aan dezelfde weg.

In 1937 biedt De Wetstein Pfister aan vertrekkend dominee Visser een schrijfmachine aan. Datzelfde jaar laat De Wetstein Pfister zich niet onbetuigd als zijn dienstmeisje een fietsongeluk krijgt. De schuld daarvan wordt in de krant van vrijdag 30 juli bij een cavalerist gelegd. In een ingezonden brief doet De Wetstein Pfister ragfijn uit de doeken dat de cavalerist niets te verwijten valt: “Hier ligt de schuld alleen en uitsluitend bij het gemeentebestuur van Diepenveen. Het wegdek van de Oerdijk bevindt zich in een zeer treurige toestand zodat zelfs wandelaars er met goed fatsoen niet kunnen lopen.”

Mevrouw De Wetstein Pfister - Vuurberg maakte in november 1937 deel uit van een damescomité in de gemeente Diepenveen. Dit comité werd gevormd ter gelegenheid van de blijde gebeurtenis, die aan het Hof aanstaande is. Het doel was, net als in andere gemeenten, aan behoeftige gezinnen waar omstreeks januari 1938 een baby verwacht wordt een uitzetje te geven voor de luiermand. Aanstaande moeders in Okkenbroek en omgeving die omstreeks januari een baby verwachten en in aanmerking willen komen voor een uitzetje kunnen dit voor 15 november laten weten aan mevrouw De Wetstein Pfister.

Dat oplichting van alle tijden is blijkt in 1938. De Wetstein Pfister werd opgelicht en deed hierdoor noodgedwongen, via een onderhandse verkoop, Huize Okkenbroek van de hand aan de heer Fuchsthaller, goede bekenden van elkaar. Daarmee was de publieke verkoop van de “Villa” met 14 slaapkamers die op dinsdag 27 september 1938 in het koffiehuis van Boode te Bathmen zou plaatsvinden van de baan. In de prospectus die gemaakt is voor de verkoop staat onder andere: “Het is één van de mooiste landhuizen uit Nederland, prettig om te wonen in rustige, natuurschone omgeving. Het heeft de gemakken, die men stelt aan een huis in de stad, doch er is de rust van het platteland. Wie van bossen en heide houdt, van wandelingen en fietstochten, van gesprekken met eenvoudige landbouwersbevolking, voor hem is het een ideaal oord.”

George Lodewijk is op 16 september 1942, 75 jaar oud, overleden in Soest. De Wetstein Pfister was illustrator, kunstschilder. Het Rijksmuseum in Amsterdam beschikt over 20 tekeningen van George Lodewijk de Wetstein Pfister (objectnummer RP-T-1962-343A t/m T). Alle tekeningen hebben de titel: ‘Ontwerp voor illustratie voor De Kolossus der Negentiende Eeuw door P.J. Andriessen; scène uit het leven van Napoleon’ en zijn gezamenlijk aangekocht in 1962. Helaas zijn de tekeningen nog niet gefotografeerd. In de studiezaal van het Rijksmuseum zijn de tekeningen te bezichtigen.

BRON | Archief familie Fuchsthaller, Tonny Mulder, Milie Le Mat - Zonnevylle, HKKB, Rijksarchief, Deventer Dagblad, SAB Deventer, Henk Kerkdijk.