Facebook logo

Historisch erfgoed Okkenbroek overdragen?

Het bestuur van Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving (PB) heeft unaniem ingestemd met een voorstel tot de vorming van een dorpsarchief. De institutionalisering van het dorpsarchief Okkenbroek, onder de vlag van PB, is een volgende stap in het bewaren, vastleggen en beschikbaar stellen van het historisch erfgoed van Okkenbroek. Tot nu toe berust het archief in opbouw op persoonlijke titel bij OvO. Met de komst van een formeel dorpsarchief verwachten PB en OvO een mogelijke drempel voor de overdracht van historisch materiaal aan het dorpsarchief weg te nemen.

Wilt u foto’s, documenten of anderszins overdragen dan kunt u een bericht sturen naar het secretariaat van PB. Ook materiaal uit het rijke verenigingsleven van Okkenbroek is van harte welkom. Daar waar mogelijk zal het materiaal gebruik worden voor het actualiseren of maken van  artikelen op okkenbroekvanoudsher.nl. In de expositiekast in het Noaberhuus is een wisselende foto expositie met materiaal uit het (dorps)archief te zien.